Lee Teuk: ��V?i s? yeu m?n c?a m?i ng??i trong 7 n?m qua thi 2 n?m co la bao

 ��Nh?ng ng??i ham m? toi ��a cung toi tr?i qua quang ��??ng gian kho trong su?t 7 n?m. Vi th?, th?i gian 2 n?m s?p t?i ch?ng la gi c?. M?i ng??i s? l?i ? ben toi khi xu?t ng?, ph?i khong nao?��, Lee Teuk chia s?.

Dang v? c?a Lee Teuk (29 tu?i, ten th?t la Park Jeong Su), thanh vien nhom Super Junior, m?t tu?n tr??c khi nh?p ng? v?n khong co gi khac so v?i binh th??ng.

G?p Lee Teuk t?i phong ch? tr??c gi? ghi am cho m?t ch??ng trinh n? v?n th?y anh ��?y v? nhi?t tinh va n?ng n? v?i cac ho?t ��?ng nh? h?p v?i tac gi? trong trang ph?c t??m t?t va ��?u toc g?n gang. Trong ngay hom ��o, Lee Teuk nh?n ��??c nhi?u l?i chao t?m bi?t tr??c khi anh nh?p ng? nh? ��Chuc anh ��i binh an va s?m tr? l?i nhe��, �� Anh ��a lam r?t t?t trong th?i gian qua��, v.v��
Trong bu?i phat song, Lee Teuk ��a co nh?ng cung cach c? x? ��ung ��?n c?a m?t ng??i tr? tu?i tr??ng thanh v?i hinh ?nh nh? nhang va cach phat ngon co chu?n m?c t?ng khi?n toan th? dan e-kip r?t yeu m?n.

Ng??i vi?t tranh th? giay phut r?nh r?i hi?m hoi c?a Lee Teuk khi anh r?i kh?i tr??ng quay b?n r?n ��? h?i anh v? c?m giac c?a anh tr??c khi nh?p ng?.

�� Th?t s? toi khong co c?m giac gi c?. Tuy nhien, nghe m?i ng??i noi nh?ng ng??i khac ��?u co m?t vai c?m xuc khi ph?i nh?p ng?. Nghe noi co ng??i con khoc vao ��em ?y n?a nen toi c?ng lo l?ng��.

Lee Teuk debut v?i Super Junior vao n?m 2005 v?i s? thanh vien 13 ng??i, m?t l?c l??ng hung h?u va k? l?c nh?t trong s? cac nhom nh?c t? tr??c ��?n nay v?i ph?n ��ong thanh vien ��?u v??t qua tu?i 20, ��i?u nay ��a mang l?i nhi?u ph?n ?ng co tinh nghi ng? v? s? thanh cong c?a h?. Th?m chi h? con ��??c ��?u ai�� g?i la ��s? xu?t quan c?a cac tan binh Trung c?��.

Tuy nhien, ph?t l? nh?ng anh nhin khong m?y thi?n c?m ��o, Super Junior ��a lien t?c l?n m?nh thanh m?t nhom nh?c mang t?m qu?c t? v??t qua kh?i Han Qu?c va Chau A. Nh? l?i s? thanh cong ��o c?a Super Junior, Lee Teuk ch? co th? th?t len r?ng: �� Hoan toan khong th? ng? ��??c��.

�� Th?t qua b?t ng?. Khi debut, chung toi ch? ngh? �� Hay t?o d?u ?n c?a minh ? Han Qu?c��. Song, sau 7 n?m chung toi hi?n ��a nh?n ��??c s? yeu m?n c?a c? nh?ng fan ham m? n??c ngoai. Th?i ��o ch?c khong ai t?ng ngh? ��?n Super Junior c?a bay gi? nh?? S? yeu m?n qua nhi?u c?a m?i ng??i, ��ay la hi?n th?c ma luc nao toi c?ng ng? ��o la gi?c m?��. 

Chu?n b? b??c vao ��? tu?i 30, anh ?y s? co m?t kho?ng th?i gian im h?i l?ng ti?ng ��? lam ngh?a v? quan s? trong 2 n?m.

�� Cac b?n ��a yeu m?n Super Junior va Lee Teuk trong su?t 7 n?m qua. Chung toi ��a tr?i qua nhi?u th?ng tr?m ph?i khong? Nh?ng fan ham m? ��a cung ��i v?i chung toi cho ��?n th?i ��i?m hi?n t?i la nh?ng ng??i khong thay ��?i tinh yeu c?a h? du tr?i qua bao nhieu song gio. V?y nen 2 n?m c?ng khong thanh v?n ��?. B?i toi tin cac b?n s? quay l?i v?i minh. Cac b?n s? quay l?i, ph?i khong nao?��

Ngu?n: bntnewsvn.com

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất